Translation Information

Project website opentracksapp.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Source code repository https://github.com/OpenTracksApp/OpenTracks
Repository branch main
Last remote commit throw Exception when no doc.kml file found in kmz 4476a155
User avatar storchp authored yesterday
Weblate repository https://weblate.bubu1.eu/git/OpenTracks/opentracks/
Filemask src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language file src/main/res/values/strings.xml
Translation file src/main/res/values-pl/strings.xml
New strings to translate 12 days ago
Resource update 12 days ago
Hold to pause recording
12 days ago
Hold to stop recording
12 days ago
Export track to storage after recording is finished
Eksportuj trasęślad do pamięci po zakończeniu nagrywania
2 weeks ago
Last track exported
Ostatnia trasa ślad wyeksportowanay
2 weeks ago
Track export directory
Katalog eksportu trasśladów
2 weeks ago
* create GPS tracks
* use a heart rate sensor (Bluetooth LE only)
* voice announcements (by time or distance)
* create markers (incl. pictures)
* works completely offline
* show tracks on a map (see below)
* tworzy ślady GPS
* wykorzystuje pulsometr (wyłącznie Bluetooth LE)
* zapowiedzi głosowe (na podstawie czasu lub odległości)
* tworzenie znaczników (włączając zdjęcia)
* pracuje całkowicie bez dostępu do sieci
* pokazuje ślady na mapie (zobacz poniżej)
2 weeks ago
<i>OpenTracks</i> is a sport tracking application that completely respects your privacy.
<i>OpenTracks</i> to aplikacja do śledzenia aktywności sportowej która całkowicie respektuje Twoją prywatność.
2 weeks ago
I would like to share an image with you
Chcę udostępnić Ci obrazek
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 507 1,778 11,032
Translated 85% 434 1,218 7,128
Needs editing 0% 2 6 25
Failing checks 1% 10 35 206

Last activity

Last change Nov. 9, 2020, 8:07 p.m.
Last author mitakjakub

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity