Translation status

51 Strings 100%
335 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Open Tracks - OSM Dashboard This translation does not yet exist. Apache-2.0

Translation Information

Project website opentracksapp.com
Project maintainers User avatar storchp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Apache License 2.0
Source code repository https://github.com/OpenTracksApp/OSMDashboard.git
Repository branch main
Last remote commit bump version code and added changelog 74dd659
User avatar storchp authored 2 weeks ago
Weblate repository https://weblate.bubu1.eu/git/open-tracks-osm-dashboard/strings-xml/
Filemask src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language file src/main/res/values/strings.xml
Translation file src/main/res/values-cs/strings.xml
Use <b><a href="https://f-droid.org/packages/de.dennisguse.opentracks">OpenTracks</a></b>, select a track and click the map icon to show the track on the map.

The default map is provided by <b><a href="https://openstreetmap.org">OpenStreetMap.org</a></b>.
Join the community and help to improve the map, see <b><a href="https://www.openstreetmap.org/fixthemap">www.openstreetmap.org/fixthemap</a></b>

Please consider downloading an offline map to decrease the server load and save your mobile data plan.
Some offline maps can be found here:
<b>- <a href="http://download.mapsforge.org/">Mapsforge</a></b>
<b>- <a href="https://www.freizeitkarte-osm.de/android/en/">Freizeitkarte Android</a></b>
<b>- <a href="https://www.openandromaps.org/en">OpenAndroMaps</a></b>

Some maps require special themes to render correctly! These need to be downloaded and configured accordingly.

To use offline maps, put them in a folder on your Android device external storage (e.g. <b>/storage/emulated/0</b>, depending on your device) and select the directory in the App menu <b>Offline map directory</b>.
Použijte <b> <a href="https://f-droid.org/packages/de.dennisguse.opentracks"> OpenTracks </a> </b>, vyberte trasu a kliknutím na ikonu mapy ji zobrazte na mapě.

Výchozí mapu poskytuje <b> <a href="https://openstreetmap.org"> OpenStreetMap.org </a> </b>.
Připojte se ke komunitě a pomozte vylepšit mapu, viz <b> <a href="https://www.openstreetmap.org/fixthemap"> www.openstreetmap.org/fixthemap </a> </b>

Zvažte stažení offline mapy, abyste snížili zatížení serveru a uložili svůj mobilní datový plán.
Některé offline mapy najdete zde:
<b> - <a href="http://download.mapsforge.org/"> Mapsforge </a> </b>
<b> - <a href="https://www.freizeitkarte-osm.de/android/en/"> Freizeitkarte pro Android </a> </b>
<b> - <a href="https://www.openandromaps.org/en"> OpenAndroMaps </a> </b>

Některé mapy vyžadují ke správnému vykreslení speciální motivy! Je třeba je stáhnout a podle toho nakonfigurovat.

Chcete-li používat offline mapy, vložte je do složky na externím úložišti zařízení Android (např. <b> / storage / emulated / 0 </b>, v závislosti na vašem zařízení) a vyberte adresář v nabídce Aplikace <b> Offline mapa adresář </b>.
2 weeks ago
There is no offline map configured. Please agree to use the online map from openstreetmap.org. This might leak your current location. See https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/ for tile usage and privacy policy
Neexistuje žádná offline mapa nakonfigurována. Prosím, souhlasíte s tím, používat on-line mapy z openstreetmap.org. to by mohlo uniknout vaší aktuální poloze. Viz https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles / pro použití dlaždic a Zásady ochrany osobních údajů
2 weeks ago
Define the tolerance in meters for the track smoothing algorithm. Enter 0 to disable track smoothing.
Change come into effect after reloading the track.
Definujte toleranci v metrech pro algoritmus vyhlazení stopy. Zadejte 0 zakázat vyhlazení stopy.
Změna vstoupí v platnost po opětovném načtení stopy.
2 weeks ago
Online map consent
Souhlas s mapou Online
2 weeks ago
Track smoothing
Vyhlazení stopy
2 weeks ago
Track smoothing tolerance in meters
Tolerance vyhlazení stopy v metrech
2 weeks ago
Compass smoothing
Kompas vyhlazování
2 weeks ago
Define the stroke width of the tracks
Definujte šířku zdvihu Stop
2 weeks ago
Track stroke width
Šířka zdvihu dráhy
2 weeks ago
New contributor 2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 335 2,485
Translated 100% 51 335 2,485
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 7, 2021, 2:59 p.m.
Last author mondstern

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity