Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
librariesDirect CC0-1.0 97% 1 11
Project website https://codeberg.org/fynngodau/librariesDirect/
Translation license CC0-1.0 librariesDirect
Number of strings 42
Number of words 266
Number of characters 1,603
Number of languages 7
Number of source strings 6
Number of source words 38
Number of source characters 229
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Afrikaans 83% 83% 1 11
Basque
Danish
English
German
Norwegian Bokmål
Swedish
User avatar None

New alert

librariesDirect / librariesDirect

Broken project website URL 3 days ago
The following libraries are in use to make this application work.
Liburutegi hauek erabiltzen dira aplikazio honek funtzionatzeko:
13 days ago
Open in browser
Ireki nabigatzailean
13 days ago
%1$s are distributing %2$s under the %3$s license as seen below.
%1$s pertsonek %2$s %3$ lizentzia pean banatzen du, azpian ikusten den bezala.
13 days ago
%1$s is distributing %2$s under the %3$s license as seen below.
%1$s-k %2$s %3$ lizentzia pean banatzen du, azpian ikusten den bezala.
13 days ago
License
Lizentzia
13 days ago
Basque 13 days ago
User avatar Porrumentzio

New strings to translate

librariesDirect / librariesDirectBasque

New strings to translate 13 days ago
Resource update 13 days ago
Open in browser
In die blaaier oopmaaken
2 weeks ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity