Translation status

51 Strings 100%
335 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Open Tracks - OSM Dashboard This translation does not yet exist. Apache-2.0

Translation Information

Project website opentracksapp.com
Project maintainers User avatar storchp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Apache License 2.0
Source code repository https://github.com/OpenTracksApp/OSMDashboard.git
Repository branch main
Last remote commit Bump desugar_jdk_libs from 1.1.1 to 1.1.5 (#93) 19bb1cb
dependabot[bot] authored 5 days ago
Weblate repository https://weblate.bubu1.eu/git/open-tracks-osm-dashboard/strings-xml/
Filemask src/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language file src/main/res/values/strings.xml
Translation file src/main/res/values-da/strings.xml
Resource update 2 months ago
Use <b><a href="https://f-droid.org/packages/de.dennisguse.opentracks">OpenTracks</a></b>, select a track and click the map icon to show the track on the map.

The default map is provided by <b><a href="https://openstreetmap.org">OpenStreetMap.org</a></b>.
Join the community and help to improve the map, see <b><a href="https://www.openstreetmap.org/fixthemap">www.openstreetmap.org/fixthemap</a></b>

Please consider downloading an offline map to decrease the server load and save your mobile data plan.
Some offline maps can be found here:
<b>- <a href="http://download.mapsforge.org/">Mapsforge</a></b>
<b>- <a href="https://www.freizeitkarte-osm.de/android/en/">Freizeitkarte Android</a></b>
<b>- <a href="https://www.openandromaps.org/en">OpenAndroMaps</a></b>

Some maps require special themes to render correctly! These need to be downloaded and configured accordingly.

To use offline maps, put them in a folder on your Android device external storage (e.g. <b>/storage/emulated/0</b>, depending on your device) and select the directory in the App menu <b>Offline map directory</b>.
Brug <b > <a href="https://f-droid.org/packages/de.dennisguse.opentracks" > OpenTracks< / </a> </b>, Vvælg et spor og klik på kortikonet for at vise sporet på kortet.

Standardkortet leveres af <b > <a href="https://openstreetmap.org" > OpenStreetMap.org </a> </b>.
Deltag i Fællesskabet og bidragesamfundet og hjælp til at forbedre kortet, se <b > <a href= "https://www.openstreetmap.org/fixthemap" > www.openstreetmap.org/fixthemap< / a > < / </a> </b>

Overvej at do .wnloade et offline -kort for at reducermindske serverbelastningen og gemme din mobildataplan.
Nogle offline kort kan findes her:
<b> - <a href="http://download.mapsforge.org/"> Mapsforge </a> </b>
<b> - <a href= "https://www.freizeitkarte-osm.de/android/en/" >da/"> Frei "zeitkarte Android< / A </a> </b>
<b> - <a href="https://www.openandromaps.org/enda"> OpenAndroMaps </a> </b>

Nogle kort kræver særligpecielle temaer for at gøreblive gengivet korrekt! Disse skal do .wnloades og konfigureres i overensstemmelse hermed.

TilFor at bruge offline maps, lægkort skal du placere dem i en mappe på din Android-enhed til eksternt lagring (fx <b>/opbevaring/efterlignet/0er (f.eks. <b> / lager / emuleret / 0 </b>, afhængigt af din enheden),) og vælg den mappee biblioteket i Aapp-menuen <b> Offline kort mappebibliotek </b>.
2 months ago
Track stroke width
Spor slagtilfælde bredde
2 months ago
Define the stroke width of the tracks
Definer stregbredden af sporene
2 months ago
You have no offline map configured yet.
Du har ingen offline kort konfigureret endnu.
2 months ago
Multithread map rendering
Multithread kort rendering
2 months ago
Advanced
Avanceret
2 months ago
Higher values reduce noise
Højere værdier reducerer støj
2 months ago
Compass smoothing
Kompas udjævning
2 months ago
Map as compass
Kort som kompas
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 51 335 2,485
Translated 100% 51 335 2,485
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 9, 2020, 4:10 p.m.
Last author mondstern

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity